Mission: Zero Emission

Mission: Zero Emission

Økt miljøbevissthet i bransjen og samfunnet generelt, stigende priser på fossilt brennstoff og strengere utslippsregler, har ført til en logistikkbransje i endring.

STILL ønsker å belønne miljøbevissthet og samfunnsansvar, med økt lønnsomhet. Ved å velge en STILL-truck tar du, uansett drivstofftype, din del av miljøansvaret – samtidig som du øker din egen lønnsomhet. Alle truckene STILL leverer er kraftfulle, effektive og miljøvennlige.

Vurder truckens bruksområder
Hva skal du velge? En motor som går på elektrisk, eller fossilt brennstoff?

I et lukket lager- eller industribygg kan en elektrisk truck være det beste alternativet – med null utslipp, lite støy og lavere vedlikehold- og drivstoffkostnader. I røffere omgivelser, der kraft er viktigst, kan en sterk dieseltruck være bedre.

Kriterier for truckvalg
Det er mange kriterier som bør vurderes, og et generelt fasitsvar finnes ikke. Det viktigste du må overveie er truckens bruksområder, hvilke oppgaver den skal utføre, samt de økonomiske aspektene omkring drift, vedlikehold og innkjøp. Tabellen under kan hjelpe deg i gang med avgjørelsen.

STILLs elektriske Trucker STILLs dieseltrucker
Innendørs +++ +
Utendørs +++ +++
Ujevnt underlag + +++
Ramper / små stigninger ++ +++
Flerskiftordninger +++ +++
Presis lasthåndtering +++ +++
Lavt utslipp +++ +
Lavt støynivå +++ +
Rekkevidde ++ +++
Sikt fra førerhus +++ +++
Total levetidskostnad +++ ++

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg gjerne på veien videre mot et bedre miljø, inneklima og lønnsomhet.

Lønnsomme og miljøvennlige STILL-innovasjoner:

  • Individuelle kjøreprogrammer
  • Blue Q
  • Hybridteknologi
  • Drivstofftank og rekkevidde
  • Innkapslet generator og motordrift
  • Innkapslede bremseklosser
  • Intelligent kjørekontrol