Satser på kurs i Stavanger

AT-kurs-stavanger-web-top

Stavanger rommer mange og forskjellige industri- og produksjonsbedrifter. Behovet for kursing er dermed alltid til stede og Andersen Truck gjør derfor en kurssatsing i området. Instruktør for satsingen er allerede på plass, og innen kort tid vil også kurslokaler stå ferdig.

«Jeg har lang erfaring med opplæring og kursing – og tror den erfaringen kombinert med servicenivået til Andersen Truck kommer til å bli en suksessoppskrift i Stavanger-regionen. Jeg føler meg inspirert etter å ha møtt mine nye kolleger og gleder meg til å jobbe mot de målene Andersen Truck har satt, og å gjøre alt i Andersen Truck-ånden, som jeg har fått en god innføring i», sier nyansatt instruktør, Svein Hovland.

Må ta trucken på alvor
Hovland har flere tiårs erfaring fra industrien på Vestlandet, og har brukt de siste ti årene innen opplæring og kursing. «Det er mange typer industri i dette området, mye offshore-relatert, men også mye landbasert industri knyttet opp mot bygg og andre næringer. Trucken er et av de farligste arbeidsredskapene som finnes. Mange steder er det en mangel på forståelse og respekt for dette – spesielt i landbaserte næringer over hele landet. Dette er noe vi har ambisjoner om å ta tak i», sier Hovland, som starter i sin nye stilling 4. mai 2015.

Skal etablere seg raskt
«Andersen Truck sin innsats på opplæring i området er i startgropa, men vil nok være relativt etablert om kort tid», spår Hovland, som formelt er ansatt i Andersen Truck Sikkerhet og Utleie.

Kontakt Svein Hovland:
Instruktør Stavanger
918 34 850
svein@truck.no
Sentralbord: 810 35 035