STILL-trucker tar imot skreien – og fiskemottakene vokser


Flere ganger i året reiser STILL Norge AS rundt til kundene i Lofoten. Den nordnorske øygruppa er fullspekket med både majestetiske naturopplevelser og miljøvennlige STILL-trucker; på nesten hver eneste brygge stopper STILL Norge AS for å prate med eiere og førere av oransje gaffeltrucker.

AT_Lofoten_Toppbilde

Midt under skreifisket tar selger Roar Andersen turen til øyriket i nord. Fullastede båter med fersk skrei kommer inn til alle bryggene han besøker. Truckene kjører uten stans i sjøsprøyten. Men mellom slagene har alle tid til en rask prat om truck, skreifiske og fremtidsplaner.

Fiskeprisen er høy
Tørrfisken er for lengst hengt opp på hjellene og for de aller fleste går skreifisket godt i år. Men kilosprisen for skreien har blitt presset opp flere kroner siden i fjor, så marginene er mindre i år enn de har vært tidligere. Likevel har 2016 vist seg å være et godt år. Noen uker før fisket er over melder Råfisklaget at det er fisket 55.000 tonn med skrei i Lofoten. Selv  om det er fisket mindre skrei i år sammenlignet med i fjor sitter fiskerne igjen med mer penger. Årets skreifangst i Lofoten sies å ha en verdi på 800 millioner kroner.

Fiskemottakene vokser
Spennende fremtidsplaner er en gjenganger på fiskemottakene STILL Norge AS besøker. Nye brygger, foredlings- og pakkeanlegg, utgraving av havneområder; alle har de behov for mer plass og større kapasitet.

Elektriske trucker
De fleste truckene i Lofoten er elektriske. Det går noen dieseltrucker ute på bryggene, men de aller fleste skal inn i byggene der fisken sløyes, sorteres og fileteres. Der inne skal det være fritt for utslipp og dermed er det bare elektriske trucker inne på mottakene.

Populær trehjuling
De elektriske trehjulingene har alltid vært populær på fiskemottakene. Ofte er det trange ganger og korte avstander – for å kjøre effektivt i slike omigvelser må det være enkelt å snu. STILL RX 20 er et stykke tysk nybrottsarbeid med lange serviceintervaller, robust konstruksjon og liten svingradius.

Hardfør hardhaus
RX 60 tar seg av de tyngste løftene på fiskemottakene. RX 60 har vært en favoritt i omgivelser med høy miljøpåkjenning lenge. Motorene er innkapslet og dermed skjermet fra vann og salt. I Lofoten kjenner alle til RX 60 – den oransje trucken med lavt energiforbruk og høy løftekapasitet.

Se oversikt over alle elektriske trucker fra STILL her

Moskenesøy er den ytterste av øyene på fastlands-Lofoten. Her har Brødrene Arntzen fiskemottaket sitt. Stor, sunn skreik kommer inn over bryggekanten og kjøres videre inn til sløying.

Moskenesøy er den ytterste av øyene på fastlands-Lofoten. Her har Brødrene Arntzen fiskemottaket sitt. Stor, sunn skreik kommer inn over bryggekanten og kjøres videre inn til sløying.

Lofoten

Tørrfisk fra Lofoten eksporteres til hele verden. Italia er det landet i verden som kjøper mest. Kvaliteten og smaken bestemmes av været hvert eneste år siden tørrfisken henger ute.

Lofoten_700X467-(3)

Johan B Larsens hovedprodukt er tørrfisk. Den har hengt på hjellene en god stund når STILL Norge AS tar turen innom. STILL-truckene står selvsagt for løftene her også.

Lofoten_700X467-(4)

STILL-truckene kjører konstant rundt på anlegget. Truckførerne forteller at de er svært fornøyde med truckene de kjører hver eneste dag.

Lofoten_700X467-(5)

Inne på Johan B Larsens fiskemottak sløyes og sorteres fisken, før mesteparten videreforedles til tørrfisk. Trehjulingen RX 20-20 og et titalls jekketraller fra STILL tåler både fersk- og saltvannet som trenger inn i hver eneste sprekk på anlegget.

Lofoten_700X467-(6)

Både to- og trehjulinger kjører rundt inne på mottaket. Firhjulingen bakerst kjører i skyttel mellom inn- og utsiden av fiskemottaket.

Lofoten_700X467-(7)

Jekketrallene har også sin naturlige plass på et fiskemottak.

Lofoten_700X467-(8)

Mens tomme paller flyttes ut av veien kjøres nysløyd fisk videre i foredlingskjeden.

Lofoten_700X467-(9)

STILL-truckene venter trofast på ny last.

Lofoten_700X467-(10)

H. Sverdrup har vært en hjørnesteinsbedrift på Reine i Lofoten siden 1874. Under STILL Norge AS’ 30 minutter lange besøk la tre båter til kaia – fullastet med fersk skrei.

Lofoten_700X467-(11)

Truckene ved H. Sverdrup løfter den ferske fisken rett inn på fiskemottaket – uten å kjøre trucken innendørs.

Lofoten_700X467-(12)

Fulle kasser med fin skrei fra Lofotfisket. Fiskebåtene ankommer i kolonne i bakgrunnen.

Lofoten_700X467-(14)

Det finnes også trucker som er brukt av andre eiere på bryggekanten. Trucken til høyre, en STILL RX 60-25 har gått inne på et lager for et byggvarefirma på Østlandet tidligere. Den tåler i likhet med de andre STILL-truckene salt, snø og is.

Lofoten_700X467-(17)

Vestlofotfisk AS har hengt opp sine torskehoder. Vestlofotfisk holder til på den lille vakre øya Sakrisøya. I bakgrunnen ruver Olstinden beskyttende over både fisken og de få innbyggerne.

Lofoten_700X467-(19)

Når skreien tas opp fra Norskehavet vest for Lofoten kan du være sikker på at to ting venter på brygga: STILL-trucker og måker.

Lofoten_700X467-(20)

Ramberg Fisk er et av mange populære fiskemottak i Lofoten. Aktiviteten er stor.

Lofoten_700X467-(21)

En av de mange utegående STILL-truckene får en sjelden og velfortjent pause midt i Skreisesongen.

Roar Andersen snakker med truckførere og truckmekanikere på Johan B Larsens anlegg på Moskenes. Her går en STILL RX 20-20 både på utsiden og innsiden av bygget.

Roar Andersen snakker med truckførere og truckmekanikere på Johan B Larsens anlegg på Moskenes. Her går en STILL RX 20-20 både på utsiden og innsiden av bygget.